Egzamin czeladniczy w zawodzie wizażysta

Ewa Winiarska jest twórcą zawodu wizażysty, zdała pierwszy egzamin mistrzowski w zawodzie wizażysta przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej MŚP w Szczecinie. Obecnie Ewa jest członkinią komisji egzaminacyjnej a także instruktorem projektu bezpłatnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Roczna Szkoła Profesjonalnego Wizażu i Stylizacji przygotowuje merytorycznie do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

W szczecińskiej Izbie Rzemieślniczej MŚP można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Aktualizacja 5 października 2020r.
Obecnie Izba Rzemieślnicza nie posiada otwartych programów dofinansowanych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Nie są zapowiadane takie programy na 2020 rok. Zapraszamy mimo to do przystąpienia do egzaminów czeladniczych – państwowy egzamin to prestiż i cenne potwierdzenie umiejętności na wymagającym rynku. Koszt egzaminu czeladniczego to około 760,- zł. Bezpłatnie można otrzymać Europass czyli dwujęzyczne tłumaczenie zakresu umiejętności wizażysty.