Bezpłatny Egzamin Czeladniczy
7 czerwca 2018

W czerwcu 2018r. ruszył program bezpłatnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie Wizażysta.

Warunki jakie trzeba spełnić aby przystąpić do egzaminu czeladniczego są następujące:

 • Złożenie wniosku w Izbie Rzemieślniczej MŚP przy ul. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie
 • Do wniosku dołączyć:
  1. Zdjęcie
  2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wizażu w zakresie przygotowującym do egzaminu. Zaświadczenie musi być wydane na druku wg wzoru MEN przez uprawnioną placówkę. Takie zaświadczenia wydaje Make Up Institute po kursach:
  – Roczna Szkoła Profesjonalnego Wizażu i Stylizacji
  – Kurs Wizażysta 15-dniowy
  Pozostałe kursy nie obejmują w pełni przygotowania do egzaminu czeladniczego i konieczne jest 1-dniowe szkolenie przygotowujące.
  3.  Kserokopia ukończenia ostatniej szkoły lub uczelni
 • Warunkiem koniecznym bezpłatnego egzaminu jest zamieszkanie na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Kolejnymi warunkami są bezpłatne 3-godzinne szkolenia:
  – w Stowarzyszeniu Synergia będącym operatorem projektu
  – w Make Up Institute – szkolenie sprawdzające przed egzaminem czeladniczym

Wszelkie informacje dodatkowe w sprawie przygotowania do egzaminu można uzyskać w Make Up Institute:
telefonicznie: 691 89 89 89 lub
e-mail: mist@makeup-institute.pl

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące złożenia wniosku i przebiegu projektu można uzyskać w Izbie Rzemieślniczej:
Wydział Oświaty; tel.: 91 422 34 85